Tablice maturalne

Na maturze dysponujemy trzema rodzajami tablic:

Wszystkie tablice maturalne możesz pobrać z wyżej wymienionych działów.

Zamieszczone materiały pomocnicze zostały opracowane dla potrzeb egzaminu maturalnego i dopuszczone jako pomoce egzaminacyjne komunikatem Dyrektora CKE z dnia 17.02.2005 roku i z dnia 16.11.2006 r.

Wyżej wymienione tablice dotyczą następujących przedmiotów na maturze: matematyka, chemia oraz fizyka.

Możliwość komentowania jest wyłączona.