OKE

OKE ? Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, instytucja pod nadzorem CKE (Centralna Komisja Egzaminacyjna), która odpowiada za przygotowanie i realizację zewnętrznego systemu oceniania na obszarze objętym działalnością. Istnieje 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, a ich zadania określa ustawa o systemie oświaty. OKE w Polsce: Gdańsk, Jaworzno, Kraków, Łomża, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.

Możliwość komentowania jest wyłączona.