Język polski Styczeń 2009 Poziom podstawowy I | Arkusze maturalne

Przedmiot Język polski
Data Styczeń 2009
Stopień trudności Poziom podstawowy I
Czas pracy 170 minut
Sygnatura Matura próbna
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Dzięki jakim środkom stylistyczno-językowym zastosowanym w akapicie 1. autor uzyskałekspresję wypowiedzi. Wypisz trzy i nazwij je.
2. Dlaczego igrzyska olimpijskie można nazwać „wydarzeniem wielowymiarowym”?Na podstawie akapitu 2. sformułuj trzy argumenty.
3. Jakie znaczenie miało w starożytnej Grecji słowo „olimpiada”?
4. Dlaczego pytanie o świadomość (określenie) źródeł motywacji olimpijskiej autor uważaza fundamentalne?
5. W akapicie 5. dwukrotnie występuje cudzysłów. Określ dwie jego funkcje w tekście.

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.