Język polski Maj 2010 Poziom podstawowy I | Arkusze maturalne

Przedmiot Język polski
Data Maj 2010
Stopień trudności Poziom podstawowy I
Czas pracy 170 minut
Sygnatura Matura
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Wyjaśnij, dlaczego odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie uzależniona jestwedług autora od osobistych doświadczeń i przekonań?
2. Z akapitu 2. wybierz słowa, którymi można zastąpić poniższe określenia Internetu.
3. W akapicie 2. czytamy: Podobnie powinniśmy zachowywać się w Internecie. Podaj słowo,które najlepiej określa charakter tego zachowania.
4. Wymień trzy według autora nieprawdziwe stereotypy dotyczące Internetu, które w swoimartykule przedstawia i demaskuje.
5. Akapit poświęcony Andy’emu Warholowi jest przykładem dla wcześniej sformułowanej tezy.Zacytuj ją.

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.