Język angielski Maj 2008 Poziom podstawowy I | Arkusze maturalne

Przedmiot Język angielski
Data Maj 2008
Stopień trudności Poziom podstawowy I
Czas pracy 120 minut
Sygnatura Matura
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Usłyszysz dwukrotnie krótką rozmowę John?a i Mary. Na podstawie usłyszanych
informacji odpowiedz na pytania 1.1. ? 1.5. i zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę
w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
2. Usłyszysz dwukrotnie zapowiedzi pięciu programów telewizyjnych. Na podstawie
usłyszanych informacji odpowiedz na podane pytanie, wpisując w każdą kratkę (2.1. ?
2.5.) odpowiednią literę (A?F). Jeden punkt (A?F) podany został dodatkowo i nie odnosi
się do żadnej wypowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
3. Usłyszysz dwukrotnie tekst narracyjny. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz
właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną
odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

4. Przeczytaj poniższy tekst. Do każdej części tekstu (4.1. ? 4.7.) dopasuj zdanie,
podsumowujące jej treść (A ? H) i wpisz w każdą kratkę odpowiednią literę.
Jedno zdanie nie odnosi się do żadnego tekstu. Za każdą poprawną odpowiedź
otrzymasz 1 punkt.
5. Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które
zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).
Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź
otrzymasz 1 punkt.

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.