Język angielski Maj 2007 Poziom podstawowy I | Arkusze maturalne

Przedmiot Język angielski
Data Maj 2007
Stopień trudności Poziom podstawowy I
Czas pracy 120 minut
Sygnatura Matura
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Zapoznaj się z nazwami programów telewizyjnych podanymi poniżej. Usłyszysz
dwukrotnie zapowiedzi sześciu programów. Przyporządkuj im nazwy, wpisując
odpowiednie litery (A-H) w kratki (1.1-1.6.). Dwie nazwy programów podane zostały
dodatkowo i nie pasują do żadnej zapowiedzi.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
2. Zapoznaj się ze zdaniami podanymi w tabeli. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat
huraganu w Stanach Zjednoczonych. Zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu
(TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
3. Zapoznaj się ze zdaniami podanymi poniżej. Usłyszysz dwukrotnie wywiad z opiekunką
do dziecka. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią rozmowy.
Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
4. Przeczytaj poniższe informacje o muzeach w Edynburgu. Następnie przyporządkuj
właściwe muzeum (A-E) do każdego z podanych zdań (4.1.-4.8.). Wpisz odpowiednie
litery do tabeli. Niektóre muzea pasują do więcej niż jednego zdania.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
5. Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które
zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz znakiem X
odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.