Język angielski Maj 2005 Poziom podstawowy I | Arkusze maturalne

Przedmiot Język angielski
Data Maj 2005
Stopień trudności Poziom podstawowy I
Czas pracy 120 minut
Sygnatura Matura
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Zapoznaj się ze zdaniami podanymi poniżej. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat
robienia zakupów w różnych miejscach w Londynie. Z podanych odpowiedzi wybierz
właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę
A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
2. Zapoznaj się ze zdaniami podanymi w tabeli. Usłyszysz dwukrotnie prognozę pogody.
Zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).
Zaznacz znakiem (X) odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź
otrzymasz 1 punkt.

3. Przeczytaj poniższe informacje o hotelach w Londynie. Następnie przyporządkuj nazwy
hoteli oznaczone literami A-D do informacji 3.1.-3.8. Wpisz odpowiednie litery do tabeli.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

4. Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie informacji zawartych w tekście, zdecyduj, które
zdania podane w tabeli są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz
znakiem (X) odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
1 punkt.
5. Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie informacji w nim zawartych, z podanych
odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zaznacz jedną z czterech
możliwości zakreślając literę A, B, C lub D. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
1 punkt.

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.