Geografia Maj 2009 Poziom podstawowy I | Arkusze maturalne

Przedmiot Geografia
Data Maj 2009
Stopień trudności Poziom podstawowy I
Czas pracy 120 minut
Sygnatura Matura
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Na zdjęciu lotniczym, wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1
barwnej mapy, znajduje się fragment terenu przedstawionego na tej mapie w polach: A1, B1,
A2, B2.
2. Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.
3. Podaj wysokość bezwzględną miejsca, w którym droga z Celin do Woli Szczygiełkowej
przecina w polu B1 granicę Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

4. Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytem Łysicy (pole A2)
a Przełęczą Św. Mikołaja (pole B2). Podaj wynik z dokładnością do 0,1 km. Zapisz
obliczenia.
5. Rumowiska skalne, nazywane gołoborzami, stanowią charakterystyczny element rzeźby Gór
Świętokrzyskich.
Podkreśl nazwy dwóch wzniesień, na stokach których znajdują się rumowiska skalne.

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.