Fizyka i astronomia Maj 2010 Poziom podstawowy I | Arkusze maturalne

Przedmiot Fizyka i astronomia
Data Maj 2010
Stopień trudności Poziom podstawowy I
Czas pracy 120 minut
Sygnatura Matura
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Po przelocie samolotu powstaje smuga kondensacyjna spalin, tworząc na niebie ślad(rysunek). Ślad ten przedstawiaA. tor.B. drogę.C. prędkość.D. przemieszczenie.
2. Do pionowo zawieszonej nitki przymocowano 3 niewielkie ołowiane kulki.Odległość między stołem a pierwszą kulką wynosiła 10 cm a odległościpomiędzy kolejnymi kulkami wynosiły 30 cm i 50 cm odpowiednio (rysunek).Następnie przecięto sznurek ponad kulką k3 i kulki zaczęły swobodnie spadać.Czas, po którym pierwsza kulka uderzyła w stół w porównaniu z czasem, jakiupłynął między uderzeniami kolejnych kulek o powierzchnię stołu jestA. krótszy niż czas między upadkiem kulek k2 i k3.B. najkrótszym z czasów między upadkiem kolejnych kulek.C. najdłuższym z czasów między upadkiem kolejnych kulek.D. taki sam jak czasy między upadkiem kulek k1 i k2 oraz k2 i k3.
3. W satelicie krążącym po kołowej orbicie na wysokości znacznie mniejszej od promieniaZiemi, uruchomiony został silnik i wartość prędkości względem Ziemi wzrosła do 11,2 km/h.Satelita tenA. będzie poruszał się po orbicie eliptycznej wokół Ziemi.B. będzie dalej poruszał się po tej samej orbicie wokół Ziemi.C. opuści orbitę okołoziemską a następnie naszą Galaktykę.D. opuści orbitę okołoziemską i pozostanie w Układzie Słonecznym.
4. Jednym z izotopów stosowanych do sterylizacji żywności jest izotop kobaltu 60Co27 . Jest toizotop nietrwały i ulega samorzutnie przemianie β –. Wskutek tego rozpadu powstaje jądropierwiastka, którego liczba protonów w jądrze wynosiA. 26.B. 28.C. 32.D. 33.
5. W półprzewodnikach domieszkowych typu n, w stosunku do półprzewodników samoistnych,mamy do czynienia zA. niedoborem dziur.B. nadmiarem dziur.C. niedoborem elektronów.D. nadmiarem elektronów.

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.