Chemia Grudzień 2005 Poziom rozszerzony II | Arkusze maturalne

Przedmiot Chemia
Data Grudzień 2005
Stopień trudności Poziom rozszerzony II
Czas pracy 120 minut
Sygnatura Matura próbna
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Podaj liczbę elektronów niesparowanych (w stanie podstawowym) i liczbę elektronów
walencyjnych w atomach pierwiastka E.

2. Odczytaj symbol pierwiastka E z układu okresowego pierwiastków i napisz wzór
sumaryczny tlenku pierwiastka E na najwyższym stopniu utlenienia i wzór sumaryczny
wodorku pierwiastka E.
3. Napisz, jakie znaczenie można przypisać liczbie 3 w zapisie 3d10.
4. Pewien metal reaguje z chlorem cząsteczkowym dając sól o wzorze sumarycznym ECl3.
Stwierdzono, że 2,8 g tego metalu łączy się z 0,075 mola chloru cząsteczkowego.
5. Napisz wyrażenie na stężeniową stałą równowagi powyższej reakcji.

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.