Biologia Maj 2010 Poziom rozszerzony II | Arkusze maturalne

Przedmiot Biologia
Data Maj 2010
Stopień trudności Poziom rozszerzony II
Czas pracy 150 minut
Sygnatura Matura
Zrodlo Centralna Komisja Egzaminacyjna

Podgląd arkusza

1. Na schemacie przedstawiono podział komórki macierzystej i dalsze losy komórek potomnych.Opisz dwie możliwe drogi dalszego rozwoju komórek powstałych z podziału komórkimacierzystej.
2. Zadanie 2. (2 pkt)Erytropoeza, czyli proces powstawania krwinek czerwonych (erytrocytów), zachodziw czerwonym szpiku kostnym. W początkowych jej etapach w erytroblaście intensywniesyntetyzowane są kwasy rybonukleinowe niezbędne do produkcji hemoglobiny. Erytroblastystopniowo wypełniają się hemoglobiną, tracąc niektóre organella komórkowe. Ostatni etapdojrzewania erytrocytów ssaka polega na usunięciu jądra komórkowego.Podaj dwa argumenty na rzecz tezy, że zmiany zachodzące podczas dojrzewaniaerytrocytów służą ich specjalizacji do transportu tlenu.
3. Poniższe wzory przedstawiają fragmenty makrocząsteczek: glikogenu i celulozywystępujących w komórkach różnych organizmów.a) Porównaj przedstawione wzory i podaj jedną cechę wspólną i jedną cechę różniącąstruktury cząsteczek glikogenu i celulozy.
4. Drewno (ksylem) jest tkanką niejednorodną, zbudowaną z cewek lub naczyń, miękiszudrzewnego i włókien drzewnych. Elementy tkanki przewodzącej wykazują dużezróżnicowanie budowy i funkcji.Na podstawie powyższych informacji podaj, które elementy drewna pełnią niżejwymienione funkcje.
5. W roku 2008 nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano za odkrycie i wyizolowaniebiałka GFP (green fluorescent protein) wykazującego fluorescencję. Białko to emituje nikłe,jasnozielone światło w normalnym (widzialnym) świetle, a po naświetleniu ultrafioletemwykazuje wyraźną zieloną luminescencję. Możliwości wykorzystania tego białka mogą byćwielorakie.Dokończ poniższe zdania przedstawiające dwie możliwości wykorzystania białka GFP,wpisując właściwe dla opisanych sytuacji zakończenia tych zdań.1. Przed kodonem stop sekwencji nukleotydów kodującej pewne białko wstawiono fragmentDNA kodujący białko GFP. W konsekwencji powstanie białko fuzyjne, którepo oświetleniu promieniami UV będzie wykazywać zieloną luminescencję. Działanie takiepozwoli na …

Pobieranie pliku

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.