Lektury na maturze

Lektury na maturze – spis lektur

W 2012 roku na maturze obowiązują lektury podane poniżej:

 

Maturzyści zdający maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym muszą wykazać znajomość poniższych lektur:

 

1. Literatura polska:

- konteksty antyczne, biblijne i inne

- Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

- Jan Kochanowski ? fraszki, pieśni i treny (wybór)

- Jan Andrzej Morsztyn ? wybór wierszy

- Daniel Naborowski ? wybór wierszy

- Wacław Potocki ? wybór wierszy

- Ignacy Krasicki ? bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny

- Adam Mickiewicz ? Romantyczność, Pan Tadeusz, Dziady cz. III, wybór wierszy

- Juliusz Słowacki ? Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6; wybór wierszy

- Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia: cz. I, cz. III (scena w obozie rewolucji), cz. IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)

- Cyprian Kamil Norwid ? wybór wierszy

- Bolesław Prus ? Lalka, Kamizelka

- Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem ? fragmenty tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem; Gloria victis

- Maria Konopnicka – Mendel Gdański

- Henryk Sienkiewicz ? Potop

- Kazimierz Przerwa-Tetmajer ? wybór wierszy

- Jan Kasprowicz – wybór wierszy

- Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok

- Stanisław Wyspiański ? Wesele

- Władysław Stanisław Reymont ? Chłopi (t. I)

- Stefan Żeromski ? Ludzie bezdomni, Przedwiośnie

- Witold Gombrowicz ? Ferdydurke rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

- Zofia Nałkowska ? Granica

- Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (opowiadanie tytułowe, U nas, w Auschwitzu?, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

- Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat

- Bolesław Leśmian ? wybór wierszy

- Julian Tuwim – wybór wierszy

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy

- Czesław Miłosz – wybór wierszy

- Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy

- Tadeusz Różewicz – wybór wierszy

- Zbigniew Herbert – wybór wierszy

- Miron Białoszewski – wybór wierszy

- Wisława Szymborska – wybór wierszy

- Stanisław Barańczak – wybór wierszy

- Jan Twardowski – wybór wierszy

- Sławomir Mrożek ? Tango

- Hanna Krall ? Zdążyć przed Panem Bogiem

 

2. Literatura powszechna:

- Sofokles – Król Edyp

- Horacy ? wybór pieśni

- William Szekspir ? Makbet

- Molier – Świętoszek

- Johann Wolfgang Goethe ? Cierpienia młodego Wertera

- Fiodor Dostojewski ? Zbrodnia i kara

- Joseph Conrad ? Jądro ciemności

- Albert Camus – Dżuma

 

Na poziomie rozszerzonym wymagana jest znajomość poniższych utworów:

 

1. Literatura polska:

- Jan Kochanowski ? Treny

- Juliusz Słowacki ? Kordian

- Witold Gombrowicz ? Trans-Atlantyk

- Maria Kuncewiczowa ? Cudzoziemka

- Stanisław Ignacy Witkiewicz ? Szewcy

 

2. Literatura powszechna:

- Dante ? Boska komedia ? fragmenty Piekła

- Johann Wolfgang Goethe ? Faust cz. I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

- Franz Kafka ? Proces

- Michaił Bułhakow ? Mistrz i Małgorzata

Lektury na maturze – PDF do pobrania

Pobierz plik

Możliwość komentowania jest wyłączona.