Arkusze maturalne z matematyki – Matura z Matematyki, testy

Arkusze maturalne z matematyki - Matura z Matematyki, testy

Matematyka – o przedmiocie

Zakres tematyki, jaką matematyka się zajmuje jest niezwykle szeroki. Logicznie uzasadnione działania wymagane są bowiem nie tylko w naukach ścisłych (takich jak fizyka, chemia, biologia i informatyka), ale także w technice czy nawet naukach humanistycznych.

Matematyka, jako, że jest bardzo obszerną dziedziną nauki. Treści w niej zawarte są bardzo rozbudowane, bardzo często przenikają się z innymi pojęciami. Aby jednak ustrukturalizować cały materiał Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne wprowadziło klasyfikację wszystkich dziedzin matematyki. Są to:

  • Logika i podstawy matematyki
  • Algebra
  • Analiza matematyczna
  • Geometria
  • Topologia
  • Matematyka dyskretna
  • Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
  • Matematyka stosowana
  • oraz Badania około matematyczne

Na szczęście na maturze wymagana jest jedynie fragmentaryczna wiedza z powyższego zakresu.

Rodzaj zadań

Matematykę maturzyści mogą zdawać na podstawowym poziomie. Różnią się one przede wszystkim poziomem skomplikowania zadań w nich zawartych, ale także zakresem materiału.

Na maturze podstawowej przyjdzie nam się zmierzyć między innymi z takimi zadaniami jak analiza funkcji kwadratowych, rozwiązywanie równań, zadań tekstowych, ciągów liczbowych, zadań z bryłami, wielomianami, rachunki prawdopodobieństwa itp. W przypadku matury rozszerzonej arkusze wyglądają podobnie, choć dochodzą m.in. takie elementy jak równania z wartością bezwzględną, równania trygonometryczne, zadania z zastosowaniem indukcji matematycznej, skale jednokładności. Wszystkie te zadania wymagają zastosowania wielu rozmaitych wzorów i reguł. Większość z nich odnajdziemy otwierając na egzaminie tablice matematyczne, które możemy posiadać przy sobie podczas pisania matury.

Na jakich studiach jest wymagana?

Wypełnione arkusze maturalne z matematyki są wymagane przede wszystkim na kierunkach ścisłych – tj. ekonomia, zarządzanie, informatyka, architektura, ale także na takich kierunkach jak biologia czy chemia. Szczegółowe informacje na temat wymagań tego typu każda uczelnia zamieszcza na stronie informacyjnej danego kierunku.

W jakiej pracy?

Wiedza matematyczna, jak już było wspomniane wcześniej, jest wiedzą uniwersalną. Na co dzień jest oczywiście stosowana w wielu zawodach – ekonomicznych, budowlanych i nie tylko. Jednak umiejętność posługiwania się matematyką pozwala nie tylko bardziej umiejętnie rozwiązywać różnorakie problemy, ale także rozwija umysł człowieka.

Matematyka – arkusze maturalne do pobrania

UWAGA! Przed obowiązkową maturą z matematyki w 2010 roku CKE opublikowała dodatkowe przykładowe arkusze z matematyki dla poziomu podstawowego.

Maj 2011
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2010
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi II

Maj 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz II

Styczen 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I, Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi II

Maj 2008
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2007
Poziom podstawowy: Odpowiedzi I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Listopad 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Styczen 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Grudzien 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2003
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Arkusz II, Odpowiedzi II

Styczen 2003
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2002
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Możliwość komentowania jest wyłączona.