Arkusze maturalne z języka polskiego – Matura z Polskiego, testy

Arkusze maturalne z języka polskiego - Matura z Polskiego, testy

Język polski – o przedmiocie

Matura z języka polskiego sprawdza nasze umiejętności w dwóch głównych obszarach. Przede wszystkim sprawdza naszą umiejętność posługiwania się oraz rozumienia języka polskiego. W pierwszej części egzaminu bowiem mamy za zadanie, na podstawie przeczytanego tekstu zaznaczać odpowiedzi, które odpowiadają zawartości tekstu. Druga część natomiast wymaga podania własnych odpowiedzi/interpretacji tekstu, czy też utworzenia określonej krótkiej formy wypowiedzi.

Zazwyczaj powyższe zadania przychodzą uczniom bez większych trudności, ponieważ umiejętności te były już ćwiczone w szkołach gimnazjalnych. Dalsza natomiast część egzaminu, w zależności od poziomu trudności na jakim będziemy zdawać egzamin.

Na poziomie podstawowym ostatnim zadaniem w arkuszu jest esej, rozprawka lub inna dłuższa forma wypowiedzi, która sprawdza naszą wiedzę o lekturach znajdujących się w programie nauczania w szkole średniej. Oznacza to, że przed przystąpieniem do egzaminu, należy sobie przyswoić treść, symbole, bohaterów wszystkich lektur na przestrzeni wszystkich przerabianych epok. Matura rozszerzona natomiast jako ostatnie zadanie zawiera analizę i interpretację wiersza.

Na jakich studiach jest wymagana?

Język polski jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów zdających maturę. Na kierunkach humanistycznych jednak punkty uzyskane za napisanie tego egzaminu odgrywają większą rolę podczas rekrutacji na studia.

W jakiej pracy?

Każdy z nas powinien swobodnie i poprawnie móc komunikować się w języku polskim.

Język polski – arkusze maturalne do pobrania

Maj 2011
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi I
Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2010
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz II
Dla osób niesłyszących: Odpowiedzi , Arkusz I

Styczen 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz I
Dla osób niesłyszących: Arkusz I

Maj 2008
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II
Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2007
Poziom podstawowy: Arkusz I, Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II
Dla osób niesłyszących: Odpowiedzi I

Listopad 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II
Dla osób niesłyszących: Arkusz I

Styczen 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Grudzien 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II
Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2003
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Arkusz II
Poziom rozszerzony: Odpowiedzi II, Arkusz III, Odpowiedzi III

Styczen 2003
Poziom podstawowy: Arkusz I, Arkusz I, Arkusz II, Arkusz II, Arkusz III
Poziom rozszerzony: Arkusz III

Maj 2002
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Arkusz II, Odpowiedzi II, Odpowiedzi III
Poziom rozszerzony: Arkusz III

Możliwość komentowania jest wyłączona.