Arkusze maturalne z języka francuskiego – Matura z Francuskiego, testy

Arkusze maturalne z języka francuskiego - Matura z Francuskiego, testy

Język francuski – o przedmiocie

Język francuski uważany jest za jeden z trudniejszych języków do nauki. Dosyć skomplikowana gramatyka, ogromnie trudna wymowa powoduje,że matura z jezyka francuskiego również nie należy do łatwych. Podobnie jak egzamin dojrzałości z jezyka angielskiego, język farcuski składa się z trzech arkuszy do uzupełnienia – pierwszy arkusza zaliczany do poziomu podstawowego oraz dwa kolejne uznawane za maturę rozszerzoną. Egzamin dojrzałości z języka fracuskiego stawarza także dodatkową możliwość dla osób z kalas dwujęzycznych, gdzie dominującym językiem byłm język fancuski. Jesli ktoś wiążę swą przyszłość z fracuską korporacją, z kierunkami filologicznymi, podróżami lub ma zamiar studiować w kraju wieży Eaffle, to jak najbardziej matura dwujęzyczna stwarza takie możliwości.
Arkusz pierwszy, trwający 120 minut, to w dużej mierze spwadzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz wypowiedź pisemna. W drugim arkuszu dominują zadania leksykalne-gramatyczne i to przede wszystkim sprawdza się u abiturientó szkół licealnych. Natomiast trzeci arkusz spaja ze sobą polecenia dwóch poprzedni z odpowiednio wyższym poziomme trudności przygotowanych zadań.

Na jakich studiach jest wymagany?
Wymagany na studiach filologicznych oraz jest dodatkowym atutem w prowadzonych rekrutacjiach na pozostałe kierunki studiów.

W jakiej pracy?
dzisiejszy rynek pracy jest mocno wymagający, dlatego każdy dodatkowy atut, który wyróznia nas spośród pozostałych aplikantów przystępującyh do tej samej rekrutacji.

Język francuski – arkusze maturalne do pobrania

Maj 2011
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II

Maj 2010
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II
Dla klas dwujęzycznych: Transkrypcja I, Arkusz II, Arkusz II, Arkusz II

Maj 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II

Styczen 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II
Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Arkusz I, Arkusz II

Maj 2008
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2007
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Arkusz II, Odpowiedzi II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Listopad 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III

Maj 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Grudzien 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III

Maj 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2002
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II, Arkusz III, Odpowiedzi III, Odpowiedzi V, Transkrypcja V
Poziom rozszerzony: Arkusz V, Arkusz V, Odpowiedzi V, Arkusz VI, Odpowiedzi VI

Możliwość komentowania jest wyłączona.