Arkusze maturalne z języka angielskiego – Matura z Angielskiego, testy

Arkusze maturalne z języka angielskiego - Matura z Angielskiego, testy

Język angielski – o przedmiocie

Wynik z matury z języka angielskiego wydaje się niezwykle istotny. Na dzień dzisiejszy nie ma chyba kierunku studiów, na którym znajomość języka angielskeigo nie jest brana pod uwagę. Związane jest to zarówno z niepisaną umową, iż język angielski jest uznawany za język komunikacji ogólnoświatowej, jak również coraz więcej firm, organizacji wymaga od nas przynajmniej komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim. Dlatego też warto przyłożyć się i dobrze napisać maturę z angielskiego, by bez problemu dostać się na swój wymarzony kierunke studiów. Kwestionariusz maturalny z języka angielskiego składa się z trzech części o róznym stopniu trudności. Pierwsza cześć matury ma przede wszystkim za zadanie sprawdzić zdolności rozumienia ze słuchu, nagrań przygotowanych przez tzw. nativespeakerów. Druga cześć, zwana już rozszerzoną pozwala na ocenienie ucznia pod kątem zasobu słownictwa oraz poprawność gramtycznej tekstu pisanego. Trzecia natomiast część służy do weryfikacji, jak dana osoba radzi sobie z: rozumieniem ze słuchu, rozumieniemtekstu czytanego i rozpoznawianie struktur leksykalno-gramatycznych. Dodatkowo język angielski jako jedne z niewielu przedmitów na maturze posiada wersję dla osób niesłyszących, specjalnie przygotowaną pod tym kontem. Należy także dodać, że istnieje możliwość zdawania matury w języku angielskim, wtedy gdy podczas liceum uczęszczaliśmy do kalsy dwujęzycznej, właśnie z rozszerzonym językim angielskim.

Na jakich studiach jest wymagana?
Matura z jezyka angielskiego wymagana jest na różnego rodzaju filologicznych kierunkach, a mile widziana jest na wszystkich pozostałych.

W jakiej pracy?
Coraz częściej pracodawcy oczekują od swojego pracownika przynajmniej komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim w pracy.

Język angielski – arkusze maturalne do pobrania

Maj 2011
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II
Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2010
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Arkusz II, Odpowiedzi II, Arkusz III, Transkrypcja III
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II
Dla osób niesłyszących: Odpowiedzi , Arkusz I, Arkusz II, Arkusz III

Styczen 2009
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Arkusz II, Transkrypcja II
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Transkrypcja I, Arkusz II
Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Arkusz I, Arkusz II

Maj 2008
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Arkusz II, Odpowiedzi II, Arkusz III, Odpowiedzi III, Transkrypcja III, Transkrypcja III
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II
Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I, Arkusz II, Odpowiedzi II, Arkusz III, Odpowiedzi III

Maj 2007
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II
Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Listopad 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III

Maj 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II
Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Styczen 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Arkusz III, Odpowiedzi III

Grudzien 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III

Maj 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Transkrypcja II, Arkusz III, Odpowiedzi III
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II
Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Styczen 2003
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II, Arkusz III
Poziom rozszerzony: Odpowiedzi III, Arkusz V, Arkusz V, Odpowiedzi V, Odpowiedzi V, Transkrypcja V, Arkusz VI, Odpowiedzi VI

Maj 2002
Poziom podstawowy: Arkusz I, Arkusz I, Odpowiedzi I, Transkrypcja I, Transkrypcja I, Arkusz II, Odpowiedzi II, Odpowiedzi II, Arkusz III, Odpowiedzi III, Odpowiedzi V, Transkrypcja V
Poziom rozszerzony: Arkusz V, Arkusz V, Odpowiedzi V, Arkusz VI, Odpowiedzi VI
Dla klas dwujęzycznych: Arkusz II, Arkusz III, Odpowiedzi III

Możliwość komentowania jest wyłączona.