Arkusze maturalne z historii – Matura z Historii, testy

Arkusze maturalne z historii - Matura z Historii, testy

Historia – o przedmiocie

„Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”, czyli nic innego jak wiedza o naszej przeszłości. Historia jest społeczną i humanistyczną dziedziną nauki która stara się wydobywać wszelkie dostępne informacje na temat minionych zdarzeń. Informacje te tworzona na podstawie wszystkich dostępnych źródeł, tj. wyniki badań nauk pomocniczych, źródła pisane i świadectwa bezpośrednie.
Historia jako dziedzina nauki obejmuje ogromną ilość informacji. Aby to wszystko ustrukturalizować podzielono historię na okresy. Wyróżniamy w niej starożytność (czasy do 476 roku), średniowiecze (czasu do przełomu XIV i XV wieku), nowożytność (przełom XVIII-XIX wieku) oraz historia najnowsza (od nowożytności do dziś). Wyróżnia się też osobne periodyzacje dla różnych obszarów ziemi (np. historia Europy, Azji, Afryki etc.).

Rodzaje zadań

Zdający powinien znać faktografię i terminologię historyczną m.in. w odniesieniu do państw i ich organizacji, systemów politycznych, struktur społeczeństwa, życia gospodarczego, wydarzeń politycznych i militarnych, życia religijnego, działalności najważniejszych postaci, dynastii i grup społecznych, osiągnięć cywilizacyjnych oraz osiągnięć kultury sztuki, myśli politycznej i filozoficznej. Należy podkreślić fakt, że wiedza ta zwykle jest sprawdzana przekrojowo, dlatego też np. rozszerzona matura z historii jest uważana za jedną z trudniejszych.

Na jakich studiach jest wymagana?

Na kierunkach takich jak etnologia, archeologia, historia, psychologia, filologia.

W jakiej pracy?

Wiedza stricte historyczna wymagana jest przede wszystkim w różnych zawodach naukowych, opierających się na wiedzy ściśle teoretycznej.

Historia – arkusze maturalne do pobrania

Maj 2011
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I,

Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi I,


Maj 2010
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I,

Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi II

Maj 2009

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi

Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi

Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2008

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I

Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2007

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I

Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Listopad 2006

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I

Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2006

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I

Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Styczeń 2006

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I

Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Grudzień 2005

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I

Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2005

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Dane

Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Dla osób niesłyszących: Arkusz I, Odpowiedzi I

Możliwość komentowania jest wyłączona.