Arkusze maturalne z historii sztuki – Matura z Historii Sztuki, testy

Arkusze maturalne z historii sztuki - Matura z Historii Sztuki, testy

Historia sztuki – o przedmiocie

Historia sztuki są nauką humanistyczną, której przedmiotem są piśmiennictwo o sztuce oraz same dzieła sztuki. Klasyczna historia sztuki ogranicza się do zagadnień architektury, rzeźby i malarstwa Europy od paleolitu do współczesności obu Ameryk.
Początki piśmiennictwa traktującego o sztuce sięgają aż starożytności. Na przestrzeni czasu powstawały kolejne publikacje, które stopniowo kształtowały naukę o której mówimy dzisiaj.
W Polsce początki historii sztuki powiązane są z tzw. starożytnictwem, gromadzeniem materiałów biograficznych i pracami inwentaryzatorskimi. Nowoczesna historia sztuki zaczęła się kształtować w ok. 1870r. Na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1882 roku, historia sztuki po raz pierwszy została uznana jako nauka uniwersytecka.

Rodzaje zadań

Zakłada się, że zdający zna i rozumie epoki, style, kierunki i dzieła sztuki w zakresie sztuk plastycznych, podstawowe gatunki, techniki i terminy sztuk plastycznych, podstawowe motywy ikonograficzne.

Na jakich studiach jest wymagana?

Historia sztuki jest dość wąską dziedziną, w związku z czym przede wszystkim jest użyteczna dla osób, które właśnie tą dziedzinę chcą studiować na uczelni wyższej. Obecnie studia na kierunku historia sztuki w Polsce są prowadzone w Gdańsku (Uniwersytet Gdański), Krakowie (Uniwersytet Jagielloński, Papieska Akademia Teologiczna), Lublinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Łodzi (Uniwersytet Łódzki), Poznaniu (Instytut Historii Sztuki UAM), Toruniu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Warszawie (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski).

W jakiej pracy?

Wszystkie zawody powiązane z historią sztuki.

Historia sztuki – arkusze maturalne do pobrania

Maj 2011
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2010
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi II

Maj 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz II

Styczen 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz I

Maj 2008
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2007
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Listopad 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Odpowiedzi II

Maj 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Styczen 2003
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Arkusz II, Odpowiedzi II, Arkusz III, Odpowiedzi III

Maj 2002
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Arkusz II, Odpowiedzi II, Arkusz III, Odpowiedzi III

Możliwość komentowania jest wyłączona.