Arkusze maturalne z geografii – Matura z Geografii, testy

Arkusze maturalne z geografii - Matura z Geografii, testy

Geografia – o przedmiocie

Geografia jest nauką społeczną i przyrodniczą, której głównym tematem jest badanie przestrzeni geograficznej (powierzchni Ziemi), powiązania między działalnością społeczeństw ludzkich a środowiskiem przyrodniczym, a także dywersyfikacja przestrzenna pod względem społeczno-gospodarczym i przyrodniczym. Stosowani nazwy geografia jest często przedmiotem burzliwych dyskusji, bowiem rozmaite metodologie i różnorodność samego przedmiotu sprawia, że wiele osób proponuje stosować termin „nauki geograficzne” zamiast terminu „geografia”.
Geografia zajmuje się badaniem środowiska geograficznego, które obejmuje zarówno gospodarkę, jak i przyrodę. Nauka ta jest dualistyczna, bo wyróżniamy dwa przedmioty jej badań: środowisko naturalne oraz człowieka i jego działalność. Istnieje jeszcze jeden podział. Podstawowe działy geografii to: geografia fizyczna (zajmująca się środowiskiem przyrodniczym), geografia społeczno ekonomiczna (geografia człowieka, antropogeografia) oraz geografia regionalna (kompleksowy opis środowiska geograficznego regionów).

Rodzaje zadań

Zadania na maturze mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia: funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi, typy gospodarowania w środowisku i ich następstwa, przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Ziemi, problemy demograficzne społeczeństw, współczesne migracje ludności, procesy przekształcenia sieci osadniczej, przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne świata, relacje między człowiekiem a środowiskiem. Mówi się jednak, że matura z geografii jest jedną z łatwiejszych do napisania, w szczególności jeśli mówimy o maturze podstawowej.

Na jakich studiach jest wymagana?

Między innymi: turystyka, geologia, geografia, geodezja oraz czasami na kierunkach powiązanych z chemią i fizyką.

W jakiej pracy?

Geodeci, przewodnicy, ratownicy, piloci wycieczek, instruktorzy różnego rodzaju, itd.


Geografia – arkusze maturalne do pobrania

Maj 2011
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2010
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz II
Mapa

Styczen 2009

Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz I

Maj 2008
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2007
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II
Mapa

Listopad 2006

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II
Mapa

Maj 2006

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II
Mapa

Styczen 2006

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Grudzien 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II
Mapa , Załącznik II

Maj 2005

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Załącznik I

Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II, Załącznik II

Maj 2003

Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Styczen 2003
Poziom podstawowy: Arkusz I, Arkusz I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2002
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Możliwość komentowania jest wyłączona.