Arkusze maturalne z chemii – Matura z Chemii, testy

Arkusze maturalne z chemii - Matura z Chemii, testy

Chemia – o przedmiocie

Chemia to nauka, która bada naturę oraz substancje, które się w niej znajdują. Duży nacisk kładzie też na przemiany tych substancji, kiedy dojdzie do ich połączenia. Aktualnie wiemy, że transformacje tych substancji są tłumaczone przez prawa, które mówią nam, że atomy łączą się w bardziej lub mniej trwałe związki chemiczne poprzez wiązania chemiczne. Inne prawa natomiast mówią nam o postawaniu reakcji chemicznych, czyli pękaniu wiązań między cząsteczkami oraz przemianach jednych związków w drugie. Ta cała dziedzina zajmuje się przeróżnymi własnościami substancji które bezpośrednio wynikają z budowy atomowej substancji i ciał we wszechświecie.
Bardzo bliską chemii nauką jest fizyka. Ona właśnie bada własności i samą naturę substancji. Te dwie dziedziny wzajemnie się uzupełniają i przenikają, przez co czasem ciężko jest zdecydować czy określony problem należy do wyzwań natury chemicznej czy też fizycznej. Obie te nauki mają natomiast spory udział w kolejnych naukach przyrodniczych – metalurgii, geografii, biologii i wielu innych.


Rodzaje zadań

Jak i większość innych przedmiotów, chemię możemy zdawać w prostszej formie – podstawowej, jak i nieco trudniejszej – rozszerzonej. Zagadnienia, jakie mogą pojawić się na maturze to m.in.: rozumienie praw, pojęć i zjawisk fizycznych, posługiwanie się terminologią i symboliką chemiczną, opisywanie właściwości pierwiastków i związków chemicznych, przedstawianie i wyjaśnianie zjawisk i procesów chemicznych.

Na jakich studiach jest wymagana?

Chemia często jest brana pod uwagę podczas rekrutacji na kierunki ścisłe, jednak także kiedy chcemy aplikować na takie kierunku jak medycyna czy farmaceutyka.

W jakiej pracy?

Farmaceuta, chemik, biolog, fizyk, inżynier i wiele innych.

Chemia – arkusze maturalne do pobrania

Maj 2011
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2010
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz II

Styczen 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz I

Maj 2008
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2007
Poziom podstawowy: Odpowiedzi I, Odpowiedzi I

Listopad 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Styczen 2006
Poziom podstawowy: Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Grudzien 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Styczen 2003
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Odpowiedzi II, Odpowiedzi II

Maj 2002
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Możliwość komentowania jest wyłączona.