Arkusze maturalne z biologii – Matura z Biologii, testy

Arkusze maturalne z biologii - Matura z Biologii, testy

Biologia – o przedmiocie

Biologia to oddział nauk przyrodniczych związanych z badaniem żywych organizmów i ich interakcji ze środowiskiem. Biologia analizuje struktury, funkcje, rozwój, pochodzenie, dystrybucję i klasyfikację istot żywych. Nauka ta jest bardzo szeroką dziedziną. Dlatego też ukształtowały się dwa jej podziały – jeden na ornitologię, algologię i entomologię, a drugi na fizjologię, cytologię i ekologię. Oba te podziały jednak wspólnie odwołują się do fenomenu życia na tle przeróżnych aspektów badawczych, począwszy od biofizyki, na ekologii kończąc. Fizyka i chemia są dość bliskie biologii.

Istnieją jeszcze inne podziały tej nauki. Możemy mówić na przykład o botanice (badaniu roślin), zoologii (zwierząt) lub antropologii (badaniem istot ludzkich). Na poziomie molekularnym poznajemy takie dziedziny jak genetyka molekularna, biochemia czy biologia molekularna. Mnogość tych wszystkich podziałów wynika z tego, że biologia jest przedmiotem niezwykle obszernym.. Co też przekłada się na sporą ilość wymaganej wiedzy na maturze.

Rodzaje zadań

Opis budowy oraz funkcji organizmu człowieka, przedstawianie zależności między organizmami i środowiskiem , wyjaśnianie procesów i zjawisk biologicznych.

Na jakich studiach jest wymagana?

Zdawanie biologii na maturze może się przydać na takich kierunkach jak medycyna, psychologia, turystyka, AWF, ochrona środowiska, inżynieria żywienia itp.

W jakiej pracy?

Profesje badawcze powiązane z biologią, zawody medyczne, psychologowie itd.

Biologia – arkusze maturalne do pobrania

Maj 2011
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz I, Odpowiedzi I

Maj 2010
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz II

Styczen 2009
Poziom podstawowy: Arkusz I
Poziom rozszerzony: Arkusz I

Maj 2008
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2007
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Listopad 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Styczen 2006
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Grudzien 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2005
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I
Poziom rozszerzony: Arkusz II, Odpowiedzi II

Styczen 2003
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Maj 2002
Poziom podstawowy: Arkusz I, Odpowiedzi I, Arkusz II, Odpowiedzi II

Możliwość komentowania jest wyłączona.